Emotion Motion Innovation

Методът на emi

# Насочва човек към неговата собствена цел, нова посока или поставя път пред него, там където не е провиждал досега.

# Оформя вътрешна лична структура и опорна отправна точка.

# Утвърждава собствен личен авторитет, като стабилен ориентир за вземане на решение.

# Разширява перспективите и възможностите за човека в личен и професионален план.

Какво е:

Иновативен, комбиниран, индивидуален подход.

Тръгва от личното, от това, което сте вие – вашите умения, таланти, съкровени желания, опитности и ресурсите, осъзнати и неосъзнати.

Обединява всичко, за да конструира или реконструира вашия индивидуален стил и почерк в света, който да ви води към оптимален успех във всички ваши начинания.

Вдъхновен от:

Фактът, че представата, която имаме за себе си не е, дори наполовина толкова добра, колкото реалната личност – уменията ѝ, възможностите ѝ, талантите ѝ ….

Веднъж осъзнати за това, то ни осигурява стабилна основа за осъществяване и на най-дръзките ни желания.

Методът emi съдейства да:

# изградим вътрешна структура, която дава възможност да се вземат решения на база на личен вътрешен авторитет без да се влияем и зависим от външни структури, личности, авторитети и така да постигне вътрешно спокойствие и яснота. 

# започнем да вземаме решения, осланяйки се на цялостната интелигентност на тялото и неговите ясни сигнали, които ни насочват и подсказват точно какво ни е необходимо, за да живеем в благоденствие, балансирано и пълноценно и да не се поддаваме на заучените си начини на мислене и установените си поведенчески модели – да се отУчим да вземаме решения чрез ума си и чрез неговата логика! 

# изградим здрави лични вътрешни основи и да стоим стабилно и спокойно и в големи турбуленции. 

# си върнем вкуса към живота, да се освободим от заучените парадигми в живота и да заживеем спрямо собствените си нужди и желания в хармония със заобикалящия ни свят. 

# намерим път, който не е очевиден в настощия момент, който да води в нова по-смислена и удовлетворяваща за човека посока.                                           

# изявим и заявим себе си в пълнотата на личността си и с яснота да заставаме зад желанията си и убежденията си. 

# добием яснота и структура за осъществяване на желана промяна в живота, бизнеса и/или личността ни и взаимоотношенията ни.  

# преосмислим ценностната си система – това, което вече не придава стойност и ценност на нашия живот и вече не го осмисля по един естествен за нас и почувстван отвътре начин – да го променим;

# открием смисъл в живота си извън рамките на предлагания от обществените структури, да намерим стойностти , които са значими за нас и нашето пълноценно живеене, а не да се адаптираме към онези предлагани ни като общовалидни и универсални до момента.