emi стратегия

Структуриране на платформа и изготвяне на стратегия

Заедно с вас извеждаме личностната ви ценност, вярвания, умения и идеи и ги трансформираме в онази стойност, която да вложите във вашите бизнес начинания.

Тази изведена стойност се концептуализира в думи – няколко изречения, и се разгръща в стратегия.

Тя за вас ще се превърне в основата и отправната точка за вашият бизнес, работната ви практика, вашата кариера или други ваши нови начинания и идеи, които имате и искате да осъществите.

Какъв е подходът

За да стои стабилно, на всяка платформа са необходими минимум три стълба, върху които да застане. 

Същото важи и за всеки успешен бизнес бранд.

Трите опорти точки:

# Онази ценност, уникална само за вас и стойността, която вие, като личност, донякъде осъзнато и вече концептуализирано в ума ви, а до друга степен неосъзнато, давате на другите и света чрез вашия бизнес, работната ви практика, начинанията ви или идеите ви. 

# Чрез какво осъществявате тази стойност спрямо другите  – кои са уменията, кои са действията, какво е поведението ви, какви са идеите ви, желанията ви, подхода ви.

# Кои са вярванията и убежденията ви. Те показват как правите и искате да правите нещата и с какво не бихте направили компромис.

Какво ще получите

Ще получите файл със стратегията за вашата лична бранд платформа. Тя се простира в рамките на до 10 страници. 

За всеки структурата е строго индивидуална.

Целта на този документ е:

# да ви даде насока и да служи като вид упътване занапред по вашия професионален път.

# да постави структура, гъвкава основа, върху която да можете да надградите спрямо всеки ваш скок в намеренията и съзнанието ви.

# да построи базисна платформа, за да имате свободата на действие и основа за реализация на идеите си и спокойно да може да оставите въображението да си да се развихри. 

Документът няма за цел да дава решения, планове, модели и др., а да осигури структурна форма за всичките ви идеи и да ви даде пространство за творчество.

Процесът за изготвяне на стратегия:

Ще направим около 4 срещи след първоначалното ни запознанство. Три от тях преди да се подготви файла и една след това. Тези срещи зависят от нуждите и ще ги определеим заедно.

# Първата среща – 2 часа. 

За нея, след предварителния ни разговор, ще ви кажа какво да си подготвите, за да минем през него. 

# Втората и третата среща е възможно да са по-кратки и да са с уточнителни въпроси или да дойда до офиса ви или да отидем на място, което е значимо за вашия бизнес. 

Между първата и втората среща минават около 3 до 7 дни максимум. 

След последната ни среща, до 5 работни дни, ви изпращам файл със стратегията.

# Правим последваща среща, на която се обсъжда тази стратегия. Тази среща също се прави до около 5 дни след като получите файла. 

Ако необходимо, след това правя промени по файл и го изпращам отново.

Старая се всичко да става в рамките на две седмици и половина максимум, но е възможно да отнеме и малко повече време.

Цена: 475 лв. 

Свържете с мен:

Пишете ми:

https://www.facebook.com/emi.works.here

Или ми се обадете:

m/ 088 6536 694

Или се свържете с мен чрез имейл:

e/ alex@emi.works