Процесът emi е комбинация от различни подходи:

# Human Design – логична система, синтез на древни и съвременни науки, която обединява принципите на I’Ching, астрология, Kабала, Хинду-браминската чакра система и квантова физика. Създадена е през 1992 г. и целта ѝ е да открие какво ви отличава от всички останали, наричана още наука за диференциация.

# Психоанализата и психодрамата дават теоритична рамка за изходна точка. Предоставят и дълбочинен подход за себе-рефлексия, анализ и себеанализ.

# Социометрията и арт действени методини – социометрията дава инструментариум за измерване на отношенията, а арт действените методи подсказват друг поглед върху жизнени ситуации и модели на поведение.

Комбинацията между трите разкрива цялостна картина върху реалността на личността и предоставя насоки за задвижването и развитието ѝ.

# Таро карти – инструмент за себе-осъзнаване, използван стотици години. 22-та големи аркана са архетипни илюстрации на елементи на нашето съзнание и жизнен път. Заедно с останалите 50 карти те успяват да нарисуват една картина на ситуацията и конфликтни точки в сцената на личността и да подпомогнат разкриването на следващите стъпки по пътя.

# Бранд маркетинг – част от стратегическия маркетинг и работи за създаването на “личността” на една компания и нейните уникални характеристики, които я определят като различна. Оформя начините на цялостно консистентно поведение и комуникация. Методите на бранд маркетинга подпомагат структурирането на цялостен подход към личността и нейното поведение и дава инструментите необходими за оформянето на стратегия за личностно развитие.

# Моите личностни умения – през годините в корпоративния свят се научих да “чувам” отвъд изказаното. Вербализирането на представите вътре в нас е много сложен процес. Това наложи необходимостта да усвоя това умение в дълбочина. Развитието ми в областта на психотерапията и психоанализата разшириха и подсилиха тази моя способност. Умея да виждам конфликтите, проблемите и да усещам нуждата на личността, а след това да ги преструктутирам като възможности. Така намирам иновативни, различни, неочаквани решения. Моят ум и въображението ми през години са се развили като комбинативни и ми дават възможност да виждам връзки между явления, които трудно се осъзнават.

Заповядайте да разгледате услугите:

emi консултации

emi програма

emi стратегия

Може да се свържете с мен:

Пишете ми:

https://www.facebook.com/emi.works.here

Или ми се обадете:

m/ 088 6536 694

Или се свържете с мен чрез имейл:

e/ alex@emi.works